Konklusjon i klagesak

SU har kommet til en konklusjon i klagesakene som ble fremsatt etter Finnmarksløpet i år.

SU har ikke funnet brudd på NHF Konkurransereglement og følgelig ikke grunnlag for å iverksette reaksjoner. Ingen av klagesakene er dermed tatt til følge.