Knut Myhre og Eilert Hesthagen ble tildelt NHF’s Hederstegn

X