Støtteordninger

Rookie kurs

Vi håper flere klubber vil arrangere Rookie kurs i løpet av sesongen. NHF vil bidra med kr 10000 til de klubbene som arrangerer Rookie kurs, men da må vedlagte kriterier være overholdt.

Kriterier:
Kurset må være åpent for alle medlemmer av NHF
Minimum 7 deltakere
Følge kursmanualen for Rookie kurs
Kopi av invitasjon sendes vibecke.schoyen@sleddog.no
NHF står fritt til å markedsføre kurset

Søknadsfrist for støtte 2021 er 1. oktober
Rapportering skal skje innen 14 dager etter avholdt kurs

SØKNADSSKJEMA
RAPPORTSKJEMA

 

ALLE SKAL MED

Infoskriv for prosjektet Alle skal med

Rapportskjema-Alle-skal-med

Søknadsskjema-Alle-skal-med

 

Momskompensasjon – 01. mai og 15. august
Gjensidigestiftelsen – 15. september
Utstyrsmidler – 12. november

 

X