Klubbutvikling – Norges Hundekjørerforbund

Klubbutvikling

Vi ønsker å bli bedre på klubbutvikling!

Klubbene er hjertet i organisasjonen vår, som slår hver dag for å skape aktivitet, rekruttering, sosiale arenaer, gode miljøer og fremgang for idretten vår. Hundekjørerforbundet v/ utviklingskonsulent Lotte Friid Fladeby har nå et sterkt ønske om å besøke klubbene for å bli bedre kjent med dere, og for å snakke om hvem VI er – medlem – klubb – forbund, og hjelpe klubbene med sine utfordringer.

Etter et klubbesøk kan klubbene gå videre med en utviklingsprosess i klubben i henhold til idrettsforbundets klubbutviklingmønster. De fleste prosessene kan Lotte holde ute i klubbene, men idrettskretsene har også egne veiledere som kan benyttes.

Ta kontakt med Lotte på forbundskontoret hvis dere ønsker informasjon om klubbutvikling eller ønsker et besøk. Dette er selvfølgelig kostnadsfritt for klubbene, og vi kan sammen komme frem til passende tidspunkt og agenda for møtet.
lotte@sleddog.no / 21029816


Klubber som har hatt Lotte på besøk

  • Oslomarka Trekkhundklubb
  • Alta Trekkhundklubb
  • Hedmark Hundekjørerkrets – Hamar Trekkhundklubb og Elverum Sledehundklubb
  • Trondheim Trekk og Brukshundklubb
  • Skaunakjølen Trekkhundklubb
  • Innherred Trekkhundklubb
  • Mosjøen Hundekjørerklubb
  • Varanger Trekkhundklubb

Dokumenter

BASISLOVNORM FOR KLUBBER
Klubbhåndboka

Årshjul klubb
Sjekkliste klubb
Klubbguiden
Kurs

 

X