Klubbene kan nå søke om tilskudd til sommeraktiviteter

X