Innkalling til ekstraordinært hundekjørerting

Her finner du innkalling og dokumenter til ekstraordinært ting som finner sted om 14 dager.

Innkalling ekstraordinært Hundekjørerting 12.11.2022

Styrets forslag til revidert Konkurransereglement og Arrangørreglement i Hundekjøring

Forretningsorden 12.11.2022

Fullmaktskjema for Ekstraordoinært Særforbundsting NHF 2022

Styret ønsker våre medlemsklubber velkommen!