Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

14.april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for koronaavlyste, utsatte eller stengte arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/informasjon-om-krisepakken-til-idrett-kultur-og-frivillighet/