Forbundstinget 2018

Forrige uke (1. mars) ble innkalling til årets forbundsting sendt ut til alle våre medlemsklubber og kretser.

Årets forbundsting blir avholdt 02.-03 juni på Scandic Lillestrøm (obs, nytt sted og nytt hotell. Kun 10 minutter med tog fra Gardermoen).
På forbundstinget i 2016 ble det vedtatt at det ikke skal avholdes fagmøter i partallsår og at det da heller ikke skal være mulig å sende inn forslag til regelendringer i konkurransereglementet. Tiden skal heller brukes til seminarer, faginnlegg og work-shops. I år har vi valgt ut 3 temaer som vi ønsker å ta opp; arrangementsutvikling, rekruttering og klubbutvikling.

Vi ønsker spesielt at klubbledere deltar som 1 av klubbens representanter, særlig under temaet klubbutvikling.

Foreløpig program

Lørdag 2. juni:
Workshop, foredrag og paneldebatt m/følgende temaer:
-Arrangement
-Rekruttering
-Klubbutvikling

Søndag 3. juni: Ting
-Lovendringer
-Organisasjonsstruktur
-Regnskap
-Revidert budsjett
-Budsjett
-Valg

Utfyllende program og informasjon kommer senere.

Fullstendig invitasjon til forbundstinget er å finne her