Arrangørinformasjon

Fra 1.7.2021 stilles det nye krav til arrangører, av konkurranser hvor hund er inkludert. I den forbindelse stilles det nå krav om at alle Arrangører utpeker en Dyrevelferdskontrollør (DVK). I terminfestede løp er det TD som utfører denne rollen. I alle andre løp er arrangøren/løpsleder ansvarlig for å utpeke en DVK.

Her er nødvendige dokumenter for DVK:

I tillegg skal alle løp som er over 320 km eller løp hvor deltakerne har mer enn 6 hunder i spannet og over 20 deltakere ha en stevneveterinær. Se oppdatert arrangørperm for informasjon om alle nye og gamle krav til arrangør: