VM Åsarna

23febHele dagen27VM ÅsarnaGren/aktivitetNordisk,SledeKlasserMellomdistanse

Detaljer

Info på arrangementets hjemmeside.

Tidspunkt

Februar 23 (Onsdag) - 27 (Søndag)

Sted

Åsarna, Sverige