NM Sprint og mellomdistanse, del 1(under behandling)

29janHele dagen30NM Sprint og mellomdistanse, del 1(under behandling)Gren/aktivitetSlede,TerminlisteKlasserMellomdistanse,Sprint

Detaljer

Tentativ dato. Info om sted og arrangør kommer.

Tentativ dato 29-30.1.2022

Avventer svar fra TKS. Mer utfyllende info kommer snart.

Tidspunkt

Januar 29 (Lørdag) - 30 (Søndag)