NM Sprint og mellomdistanse del 2- Uttaksløp

29janHele dagen30NM Sprint og mellomdistanse del 2- UttaksløpGren/aktivitetSlede,TerminlisteKlasserJunior,Mellomdistanse 12-spann,Sprint 6-spann

Detaljer

INNBYDELSE NM 6 sprint og 12 MD

Uttaksløp VM

6-spann sprint, og MD 8.12 spann og jr.

Tidspunkt

Januar 29 (Lørdag) - 30 (Søndag)

Sted

Gåsbu