Nittedalsløpet barmark

25sepHele dagen26Nittedalsløpet barmarkGren/aktivitetBarmark

Detaljer

Invitasjon Nittedalsløpet barmark 2021

Kontaktperson Bent Aaseby: baa@ttpro.no

Tidspunkt

September 25 (Lørdag) - 26 (Søndag)

Sted

Varingskollen

Arrangør

Nittedal HK

nittedalhk@gmail.com

Learn More