Februar, 2023

21febHele dagenMasjok Uphill Trail lavterskelløp sledeGren/aktivitet:Aktivitetskalender,Slede

Detaljer

Lavterskelløp 2 x 6 mil

Innbydelse kommer.

Kontaktperson Dag Broch e-post: dag.broch@dvmv.no

Tidspunkt

Hele dagen (Tirsdag)

Sted

Tana

Arrangør

X