Lavterskelløp Draksten

20febHele dagenLavterskelløp DrakstenGren/aktivitetAktivitetskalender,Nordisk,Slede

Detaljer

Det blir distansene 5 til 15 km alle stilarter.

Spørsmål til Kjell Sørum 97195570

E-post: kjell.sorum@witro.no

Tidspunkt

Hele dagen (Søndag)