Barmarkskarusell - Østfold

12junHele dagenBarmarkskarusell - ØstfoldGren/aktivitetAktivitetskalender,Barmark

Detaljer

Løp 3 i Barmarkskarusellen.

Invitasjon kommer.

For spørsmål kontakt:

Kristina Marcelius Hjulstad <m.celius@hotmail.com>

Tidspunkt

Hele dagen (Søndag)