Barmarkscup 5

15sepHele dagenBarmarkscup 5A – Vanlig løpGren/aktivitetBarmarkKlasserSparkesykkel,Sykkel,Vogn

Detaljer

TD: Fritak

Gren/aktivitet: Barmark

Klasser: Sykkel, sparkesykkel og vogn

Løpsinvitasjon

Tidspunkt

Hele dagen (Lørdag)

Arrangør

Innherred TK

innherredtk@gmail.com

Learn More