Barmarkscup 4

02sepHele dagenBarmarkscup 4A – Vanlig løpGren/aktivitetBarmarkKlasserSparkesykkel,Sykkel,Vogn

Detaljer

TD: Fritak

Gren/aktivitet: Barmark

Klasser: Sykkel, sparkesykkel og vogn

 

Tidspunkt

Hele dagen (Søndag)