Barmarkscup 3

15junHele dagenBarmarkscup 3A – Vanlig løpGren/aktivitetBarmarkKlasserSparkesykkel,Sykkel,Vogn

Detaljer

TD: Fritak

Gren/aktivitet: Barmark

Klasser: Sykkel, sparkesykkel og vogn

Tidspunkt

Hele dagen (Fredag)