Barmarkscup 2

01junHele dagenBarmarkscup 2Type aktivitet: A – Vanlige løpGren/aktivitetBarmarkKlasserSparkesykkel,Sykkel,Vogn

Detaljer

TD: Fritak

Gren/aktivitet: Barmark

Klasser: Sykkel, sparkesykkel og vogn

Tidspunkt

Hele dagen (Fredag)

Sted

Midtkil