Barmarksfestivalen AVLYST

12okt08:00Barmarksfestivalen AVLYST

Detaljer

Invitasjon

Innbydelse til «Barmarksfestivalen 2019»

 1. og 13. oktober 2019.

 

Drammen Trekkhundklubb og våre sponsorerinviterer alle hundevenner til en uformell barmarksfestival.  Det blir arrangert barmarksløp med hovedfokus på sosialt og uformelt samvær. Arrangementet går over to dager og alle hunderaser er velkomne! Vi jobber også med å få til et interessant foredrag på lørdag kveld. Det arrangeres i tillegg fellestrening på fredag og lørdag for de som er interessert.

Klasser og info om løpet

Gutt/pike 1  13-14 år sykkel 1 hund

Gutt/pike 1 13-14 år sparkesykkel 1 hund

Gutt/pike 2 15-16 år sykkel 1 hund

Gutt/pike 2 15-16 år sparkesykkel 1 hund

Junior 17-20 år sykkel 1 hund

Junior 17-20 år sparkesykkel 1 hund

BW sykkel 1 hund kvinner

BM sykkel 1 hund menn

2R sparkesykkel 2 hunder

4RJ vogn 4-spann jr 17-20 år

4R vogn 4-spann

8R vogn 8-spann

Snøreløping/canicross menn (valgfritt antall hunder)

Snøreløping/canicross kvinner (valgfritt antall hunder)

 

For Barmarksfestivalen gjelder NHF’s løpsreglement (barmark).

 

Spesielle anbefalinger og påbud:

 • I vognklassene anbefales vogner med gode og låsbare bremser, eksempelvis Dyck eller Troll. Vi presiserer at hjelm, hansker og vernebriller er påbudt i vogn- og sykkelklassene.

 

Start og målgang:

Det blir start og innkomst ved MIF-hytta, Vikseterveien 18, Mjøndalen. Løypa er 4,9 km.

For Gutt/Pike 13-14 år blir løypa 3,2 km.

 

Tidsplan:

 

Lørdag:

 • Parkeringsplass åpner kl. 08.00 lørdag.
 • Rennkontoret (sekretariatet) åpner kl. 00.
 • Lagleder-/deltaker-/kjørermøte holdes kl. 10.00 ved sekretariatet (oppmøteplikt)
 • Første start kl. 11.00.
 • Grillene er varme: kl. 16.00.
 • Foredrag kl. 18.00.
 • Bålfyring og felles hygge ved gapahuken ca. kl. 20.30

 

Søndag:

 • Lagleder-/deltaker-/kjørermøte holdes kl. 09.00 ved sekretariatet (oppmøteplikt)
 • Første start fra kl. 10.00.
 • Premieutdeling ca. kl. 13.30.

 

Sekretariatet vil også være åpent fredag ettermiddag kl. 18.00-20.00 blant annet for kontroll av vaksinasjonspapirer.

 

Gjennomføring av løpet:

Det blir intervallstart i vogn- og sykkelklassene med ett minutts intervall mellom hver deltaker begge dager.  Tidene fra begge dager legges sammen.

 

Det blir fellesstart i løpsklassene. Tidene fra begge dager legges sammen.

 

 • Det vil være ATV i beredskap for rask hjelp.
 • Premieutdeling på stedet til alle klasser skjer etter løpets slutt.

Påmelding og startkontingent.

Påmelding til Barmarksfestivalen: e-post: barmarksfestivalen@drammenthk.no

 

Klubbene bes om å melde på samlet for hver klubb hvis mulig (navn på deltakere og klasse).

 

Startkontingent/avgifter:

Gutt/pike/junior             250 kr

Start i flere klasser                       100 i tillegg for hver klasse

Voksne                                           400 kr

Start i flere klasser                        200 i tillegg for hver klasse

 

Deltakere som kun deltar en dag betaler full pris. Vi ber om at det påføres i påmelding hvilken dag du starter.

 

Kontonummer for innbetaling av startkontingent: 22002305651 (Drammen Trekkhundklubb).

Ved betaling via VIPS: kode er: #22285, Drammen Trekkhundklubb. Påmeldingsfrist er fredag

 1. oktober 2019.

 

Trening i løypene

Det blir begrenset adgang til trening i løypene, de er åpne for trening på eget ansvar (ingen løypevakter) lørdag fra kl. 0730 til 1000 og søndag fra 0730 til 0900. Vi tilbyr felles organisert kveldstrening på fredag og lørdag med start fra MIF-huset hvis det er interesse for det. Ta kontakt dersom du vil delta på dette.

 

Lisensnummer

Vi ber om at lisensnummer oppgis ved påmelding!

Men det vil likevel bli anledning til å betale engangslisens ved oppmøte for de som ønsker det.

 

Vaksinasjonspapirer

Ta med vaksinasjonspapirer når du henter startnummer.

 

Viktig info om påmelding:

 • Det er en begrenset mulighet (avhengig av kapasitet i sekretariatet) til å etteranmelde seg eller bytte klasser. Siste frist for etteranmeldelse og bytte av klasser er kl. 09.30. Etteranmelding koster 50 kr i tillegg til startkontingent. Det vil ikke bli åpnet for endringer etter kl. 09.30.
 • Dersom påmeldte ikke har betalt startkontingent til DTK’s konto på forhånd, må den betales til sekretariatet på stedet før kl. 10.00 (ved henting av startnummer). Påmeldte som ikke ha betalt innen denne fristen, strykes fra startlisten.
 • Ved betaling av startkontingent via bank må man huske å påføre navn på deltaker det betales for, ellers blir det vanskelig å finne ut hvem som har betalt. For klubbene som eventuelt betaler for flere deltakere må det påføres antall påmeldte og sende e-post til barmarksfestivalen@drammenthk.no med navn på deltakere og klasse de skal starte i. Navn på disse deltakerne oppgis også i sekretariatet ved henting av startnummer klubbvis.
 • Av hensyn til sekretariatets arbeidsmengde på løpsdagen, anmodes det om at flest mulig melder seg på før påmeldingsfristen utgår (begrenset mulighet til etteranmelding).
 • Hvis påmeldte av ulike årsaker ikke kan møte/starte vil ikke betalt startkontingent bli refundert.
 • Ved påmelding i sekretariatet husk å ta med kontanter eller bruk VIPPS.

Andre opplysninger.

 • Parkering og oppstalling av hunder/utstyr må skje slik at det ikke er til hinder for deltakere som skal inn og ut fra løypa.
 • Det er tilgang på vann.
 • Det er WC og dusj-/ garderobemuligheter på MIF-hytta. Tips: Ta med litt toalettpapir, såpe til håndvask og evt. håndkle som ekstrautstyr da det kan gå tomt på toalettene i løpet av dagen.
 • Det blir kafé med salg av kaffe, te, mineralvann, pølser, vafler, etc. Husk kontanter til kaféen! (Vi har ikke betalingsterminal men Vipps kan benyttes!)
 • Lørdag ettermiddag blir det varme griller for felles grilling.
 • Bål blir tent ved gapahuken lørdag kveld etter foredraget for felles hygge og samvær.
 • Noen av våre sponsorer vil være til stede med utstyr, hundefôr og andre gode tilbud.

Foredrag

Lørdag ettermiddag blir det foredrag (detaljer kommer senere).  Foredraget dekkes av startkontingenten.

Hvordan finne fram til MIF-hytta?

Fra Oslo: E18 til Drammen. Ta av fra E18 ved avkjøring 25 og inn på E134. Kjør 300m, hold til høyre inn på E134. Etter 12km ta avkjøring mot Mjøndalen. Etter 250m, Ta første avkjørsel i rundkjøringen og inn på Fv283. Kjør nye 250m og ta 3. avkjørsel i rundkjøringen inn på Øvre Eikervei. Kjør 100m og ta 2. avkjørsel I rundkjøringen inn på Drammensveien. Kjør 80m og ta 1. avkjørsel inn på fv36 Orkidehøgda. Kjør 5,4km og ta en skarp sving til høyre inn på Vikseterveien. Følg deretter skilting mot MIF-hytta.

 

Fra Kongsberg: Følg E134 til Mjøndalen. Ta 2. avkjørsel i rundkjøringen inn på Øvre Eikervei kjør 100m og ta 2. avkjørsel I rundkjøringen inn på Drammensveien. Kjør 80m og ta 1. avkjørsel inn på Orkidehøgda. Kjør 5,4km og ta en skarp sving til høyre inn på Vikseterveien. Følg deretter skilting mot MIF-hytta.

 

Fra Hønefoss: Følg Rv35 mot Hokksund. Ta 2. avkjørsel i rundkjøringen inn på Ringeriksveien. Kjør 150m og ta 2. avkjørsel I rundkjøringen inn på Horgenveien. Kjør 5,8km og ta 2. avkjørsel i rundkjøringen og inn på Fv283. Kjør 1,3km og ta 1. avkjørsel I rundkjøringen inn på Fv283. Kjør 450m og ta 2. avkjørsel I rundkjøringen. Kjør 250m og ta 3. avkjørsel I rundkjøringen inn på Øvre Eikervei. Kjør 100m og ta 2. avkjørsel I rundkjøringen inn på Drammensveien. Kjør 80m og ta 1. avkjørsel inn på Orkidehøgda. Kjør 5,4km og ta en skarp sving til høyre inn på Vikseterveien. Følg deretter skilting mot MIF-hytta.

 

Fra Tønsberg: Ta av avkjørsel 28 fra E-18. Ta første avkjøring i rundkjøringen inn på Fv 313. Etter 700m, Ta av til venstre I første rundkjøring og inn på «Gamle Sørlandske». Etter 2,3 km: ta 2. avkjørsel i rundkjøringen og inn på Unelsrudlinna. Etter 2,4 km ta til venstre ved Skoger kirke inn på Jarlsbergveien. Kjør 1,5km og ta 3. avkjørsel i rundkjørigen inn på Stubberudveien.  Etter 5,3km på Fv 36 (Stubberudveien og Hagatjernveien), sving slakt til venstre inn på Vikseterveien. Deretter følg merking til MIF-hytta.

 

Overnatting

Det er plass til telt, campingvogner og bobiler ved arenaen. Vi henstiller til at flest mulig forsøker å kjøre/overnatte sammen da plassen er noe begrenset. Det er også muligheter for telting I skogen langs løypa. Følg p-vaktenes anvisninger!

 

 

Nattlig støy:

Alle hunder skal legges i bil eller hundekasse mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.

 

Avfall:

Hundemøkk, halm og lignende skal samles og kastes på anvist sted.

 

Husdyr/beitedyr:

Det kan være at bufe og/eller husdyr fortsatt er på beite i nærheten, slik at hundene skal oppstalles forsvarlig enten på kjetting eller wire når de ikke er under tilsyn.

 

Veterinærvakt

AniCura Dyreklinikk Drammen. Telefon: 32 83 35 03

 

Andre viktige telefonnummer:

Til sekretariat på løpsdagen: 905 57 996 (Ivar Grønn)

Til rennleder: 957 52 908 (Arild Jørgensen)

 

NB! Eventuell oppdatering av innbydelsen og info som gjelder løpet, blir lagt ut fortløpende på vårt arrangement på Facebook, Drammen Trekkhundklubb sin hjemmeside og hos NHF, så følg med på:

www.drammenthk.no

www.sleddog.no

www.facebook.com/events/374820926711882/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22106%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

 

Spørsmål kan rettes til Arild Jørgensen, tlf. 957 52 908.

E-post sekretariat: barmarksfestivalen@drammenthk.no

 

Drammen Trekkhundklubb ønsker alle hundevenner hjertelig velkommen til en sosial samling og morsom oppvisning i en av hundesportens mange grener.

 

Mer

Tidspunkt

(Lørdag) 08:00