Oktober, 2021

02oktHele dagenÅpent kretsmesterskapGren/aktivitet:Barmark

Detaljer

Innbydelse kommer.

Kontaktperson Lena B Hillestad, e-post: musher@frisurf.no

Tidspunkt

Hele dagen (Lørdag)

Sted

Stavåsen, Elverum

Arrangør

Hedmark Hundekjørerkrets

X