Åpen ungdomssamling

17desHele dagen19Åpen ungdomssamlingGren/aktivitetAktivitetskalender,Samlinger

Detaljer

Invitasjon kommer.

 

Kontaktperson Andre Boysen Hillestad, e-post: hund.andre@yahoo.com

Tidspunkt

Desember 17 (Fredag) - 19 (Søndag)

Sted

Gåsbu