Aktivitetslederkurs

24junHele dagen27AktivitetslederkursK – KursGren/aktivitetSamlinger

Detaljer

Påmelding finner du her.

Tidspunkt

Juni 24 (Søndag) - 27 (Onsdag)