Endring av antall deltakere og deltakerland for VM status i Åsarna

Vi har nå fått bekreftet at VM i Åsarna vil gå etter «gammelt» regelverk i forhold til antall deltakere og deltaker land i øvelsene. Antallet vil være minimum 7 deltakere og 3 deltakerland for å få VM status.

Denne regelen vil også gjelde for VM 2025.