Category: Ukategorisert

Invitasjon til dyrevelferdsseminar – Programmet er klart!

Norges Hundekjørerforbund ønsker velkommen til heldagsseminar om DYREVELFERD I TREKKHUNDSPORTEN Tid: Lørdag 3.september. Kl. 09:00 – 16:00 Sted: Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen Vi tilbyr spennende og aktuelle foredrag om trekkhunders velferd- og helse....

Ungdomskomiteens hederspris

Ungdomskomiteen i NHF har opprettet en hederspris og denne ble delt ut for første gang under tinget i år. Prisen skal gå til en person som har gjort seg bemerket i sitt arbeid med...

Post 3 tildeling 2016

I dag har 13 heldige klubber og 1 krets fått tilsendt tildelingsbrev i forbindelse med deres søknader på post 3 midlene. Dette er øremerkede midler som skal gå til tiltak for barn, ungdom, bredde...

European Sled Dog Racing Association

ESDRA ønsker kandidater til nytt styre innen 30. juni 2016. Det gjelder president, sportsdirektør, sekretær og kasserer. Dersom noen føler seg kallet, kan de ta kontakt med NHFs president Siri Barfod snarest. Hun kan...

Ny strategiplan for NHF 2016 – 2020

På forbundstinget sist søndag ble den nye strategiplanen vedtatt. Denne planen skal gi hele forbundet en retning å jobbe etter i den kommende 4-års perioden og vil være et nyttig verktøy for å skape...

Tinget 2016 er vel i havn

Sist helg ble forbundstinget 2016 gjennomført på Gardermoen. Det startet allerede fredag formiddag med et miniseminar om dyrevelferd i trekkhundsporten. Takket være utrolige flinke foredragsholdere og en meget engasjert forsamling ble dette en suksess. Fra...

Post 3 utlysning 2016

I dag ble post 3 utlysning for 2016 sendt til alle klubber og kretser Post 3 utlysningsbrev 2016 Post 3 søknad 2016 Post 3 rapport 2016 Vedlegg 1: Kursmal Hundekjøring og friluftsliv Vedlegg 2:...

Lisens 2016/2017

I dag har alle som løste sesonglisens forrige sesong mottatt betalingsinformasjon på e-post om sesonglisens 2016/2017 Årslisensen (sesonglisens) gjelder fra betalt dato til 30. april 2017. For å få mest “value for the money” oppfordrer...

X