Ungdomskomiteen

Ungdomskomiteen i NHF består for tiden av fire medlemmer. Komiteen gjennomfører diverse tiltak for barn og unge. Videre sitter det en ungdomsrepresentant i NHF s styre.

Ungdomskomiteen for 2020/2021 er leder

Leder

Andre Boysen Hillestad

Nestleder

Truls Johansen

medlemmer

Eira Aaseby

Jørgen Stølan-Thoresen

X