Author: Vibecke Schøyen

IFSS Dryland European Series

IFSS planlegger en europeisk serie. Her er informasjon fra IFSS: The IFSS Europe Committee’s plan for a IFSS Dryland European Series has now become more concrete. There will be five (5) races in five...

NM-VEKA AVLYST!

Vi mottok i dag beskjeden om at NM-Veka vinter 2021 er avlyst. Årsaken er den kraftige smitteøkningen på landsbasis den siste tiden, og faren for smittespredning. Avgjørelsen om avlysning er tatt etter råd fra...

NY DATO HUNDEKJØRERTINGET

Norges Hundekjørerforbund sitt ting har vært berammet til 5.-6. juni på Gardermoeni. Grunnet pandemien er det stor usikkerhet om det vil bli mulig å gjennomføre tinget fysisk allerede første helg av juni. Da tinget...

Åpentime mandag 22. februar

Vi inviterer alle klubber og hundekjørere til Åpentime mandag 22. februar kl 20.00 Agenda for dagen er: Oppdatering korona-situasjonen Tinget Rekruttering Vi håper så mange som mulig vil delta! Link til Teams møtet: Microsoft...

X