Author: Marianne Bjørnson Hofstad

Innkalling til ekstraordinært hundekjørerting

Her finner du innkalling og dokumenter til ekstraordinært ting som finner sted om 14 dager. Innkalling ekstraordinært Hundekjørerting 12.11.2022 Styrets forslag til revidert Konkurransereglement og Arrangørreglement i Hundekjøring Forretningsorden 12.11.2022 Fullmaktskjema for Ekstraordoinært Særforbundsting...

Kurs for Dyrevelferdskontrollører DVK

Tid: 14 desember kl 19:00-20:30 Sted: TEAMS Påmelding: mariannebjornson.hofstad@sleddog.no En DVK er en kontrollør som har i oppgave å kontrollere dyrevelferden under konkurranser og varsle TD og/eller arrangør ved funn av kritikkverdige forhold, slik...

Høringsrunde avsluttet

Fristen for å sende inn innspill til Høringsutkastet av NHF konkurransereglement er nå gått ut, og vi har mottatt 13 høringsinnspill fra våre klubber. NHF takker for alle bidrag og ser nå frem til...

Ny ansatt i administrasjonen

Norges Hundekjørerforbund søkte våren 2022 Dam stiftelsen om midler til å ansette en person for å øke innsatsen i arbeidet for paraidrett innen hundekjøring. Dam stiftelsen likte ideen vår, og tildelte lønnsmidler fordelt over...