Marianne Bjørnson Hofstad – Norges Hundekjørerforbund

Forfatter: Marianne Bjørnson Hofstad

Sommerstengt kontor i uke 28-31.

Vi på kontoret tar sommerferie uke 28-31 og vil være tilbake på jobb mandag i uke 32. Vi vil derfor ikke svare på mail eller sende ut microchips i denne perioden. Siste bestilling av...

Økt tilskudd til dekking av veterinærutgifter

Styret i Norges Hundekjørerforbund har vedtatt på styremøte nr. 8 19/20, den 13.mai 2020, å øke tilskudd til veterinærkostnader til til sammen kr 200 000.- som fordeles mellom de største sledeløpene som ble arrangert...

Viktig informasjon vedrørende koronavirus

Norges idrettsforbund har god dialog med norske helsemyndigheter og vurderer koronavirussituasjonen både i Norge og i resten av verden fortløpende. NHF oppfordrer våre medlemmer til å følge de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig...

NM del 2 med kongepokal

Nå har vi lagt ut invitasjonen til NM Del 2 i terminlisten på våre nettsider. Det skal avholdes NM i flerspann med Kongepokal, samt gutt/pike-mesterskap på Nordåsen stadion(Maura) 7-8.mars 2020 Link til invitasjon

Støtte- og tilskuddsordninger for klubber

Det å drive klubb er som oftest basert på frivillig arbeid, og det å skaffe midler til den daglige aktiviteten kan være en utfordring.  Men det finnes en rekke støtte- og tilskuddsordninger for klubbene,...

X