Årshjul klubber

ÅRSHJUL FOR KLUBBER TILKNYTTET NHF
JANUAR
FEBRUAR
MARS
Innen 31.mars Avholde årsmøte i klubb
APRIL
01.apr Frist for innsending av lovforslag fra organisasjons-     ledd (klubber, kretser/særutvalg, tingvalgte utvalg     og komiteer samt forbundsstyret).
Innen 30. apr Samordnet rapportering må være gjennomført og SportsAdmin må være oppdatert med navn og kontaktinformasjon til klubbens styre
MAI  
01.mai Frist for påmelding til NHF’s forbundsting
25.mai Frist for å søke NHF om NM og Seppalaløpet
JUNI
01.jun Svar på søknad om NM og Seppalaløpet
02.03. juni 2018 Forbundstinget
15.jun.18 Frist for å søke NHF om aktivitetsmidler (post 3)
JULI
AUGUST
15.aug Frist for å søke momskompensasjon
SEPTEMBER
30.sep Frist for å melde inn løp til kommende vintersesong
30.sep Frist for å søke NHF om sanksjonering av W-CUP
OKTOBER
NOVEMBER
..? Frist for å søke om utstyrsmidler
DESEMBER
Andre helgen Avholde klubbsamling