Teknisk Delegert (TD)

OM TD ROLLEN
Teknisk Delegert (TD) er Norges Hundekjørerforbund sin representant på løp. TD-en sin hovedoppgave er å bidra til at utøveren gjennomfører løpet innenfor rammen av gjeldende regler og retningslinjer. Sammen med arrangør skal TD også sørge for at løpet arrangeres og gjennomføres etter felles vedtatte regler. TD er også alltid leder av løpsjuryen.

Det forventes at TD holder seg oppdatert på sporten, NHF som organisasjon og de til enhver tid gjeldende lover og regler. TD må være serviceinnstilt, nøytral og kunne uttrykke seg godt både muntlig og skriftlig.

Som TD får man oppleve vår flotte sport på nært hold.
Samarbeidet mellom menneske og hund i vakre naturomgivelser, samt de hyggelige bekjentskaper man får rundt om, er motivasjon nok for mange til å være TD på fritiden år etter år.

Ønsker du å bli TD?
Send noen ord om deg selv og meld din interesse til
TDK  på epost: leder.tdk@gmail.com

TDK avholder kurs og samlinger for TD ‘er. Se på kalenderen for å finne kurs i nærheten av deg eller ta kontakt med leder for TDK og meld din interesse.

DOKUMENTER FOR TD’ER

NHF-KONKREGLER-5.12.2022.pdf

TD LISTE 2022-2023 oppdatert 15.12.2022

TD-rapport-NY-febr-2023

Juryprotokoll.-Oppdatert-FEB 2023
Veiledning protest/ rapport NY- 2020
Protest og Rapport skjema – MAL. Oppdatert 2020Word

Skjema TD-vurdering av aspirant-ass-trainee 2021 .word

NHF_ID_VAKSINEREGLER_oppdatert 18.11.22

NHF_VAKSINETABELL OPPDATERT 1.2.2022

Instruks for tilbakebetaling av utlegg for TD og aspirant apr 2023

 

NB: TD som Dyrevelferdskontrollør (DVK), gjelder fra 1.7.2021

På styremøte nr ….2021 vedtok styret at, fram til det foreligger et kurs for utdannelse av DVK, skal denne rollen utøves av TD på terminfestede løp. Dette betyr at TD også er DVK fra og med kommende høstsesong.

Utover dette er det arrangørens ansvar å utpeke en DVK. I tilfeller hvor TD ikke har kapasitet til å utføre begge roller kan TD utpeke en assistent, som kan utføre oppgavene som tilfaller DVK. Det skal etter løpet, og senest innen 3 dager, leveres inn en DVK – rapport til arrangør og TDK med kopi til administrasjonen. Disse skal oppbevares iht. GDPR reglement i 5 år. Merk at dette medfører endringer i TD-rapport og at TD nå også må fylle ut vedlagt kontrolljournal for DVK.

DVK_MANDAT_oppdatert_261121

KONTROLLJOURNAL-FOR-DYREVELFERDSKONTROLLOR-oppdatert-29.11.21.pdf

KONTROLLJOURNAL-FOR-DYREVELFERDSKONTROLLOR-oppdatert-29.11.21

NHFs Arrangørperm oppdatert 11 9 2021