Teknisk Delegert (TD)

OM TD ROLLEN
Teknisk Delegert (TD) er Norges Hundekjørerforbunds representant på løp. TD-en sin hovedoppgave er å bidra til at utøveren gjennomfører løpet innenfor rammen av gjeldende regler og retningslinjer. Sammen med arrangør skal TD også sørge for at løpet arrangeres og gjennomføres etter felles vedtatte regler. TD er også alltid leder av løpsjuryen.

Det forventes at TD holder seg oppdatert på sporten, NHF som organisasjon og de til enhver tid gjeldende lover og regler. TD må være serviceinnstilt, nøytral og kunne uttrykke seg godt både muntlig og skriftlig.

Som TD får man oppleve den flotte sporten vår på nært hold.
Samarbeidet mellom menneske og hund i vakre naturomgivelser, samt de hyggelige bekjentskaper man får rundt om, er motivasjon nok for mange til å være TD på fritiden år etter år.

Ønsker du å bli TD?
Send noen ord om deg selv og meld din interesse til
TDK v/leder Alf Stokke på epost: leder.tdk@gmail.com

TDK avholder kurs og samlinger for TD ‘er. Se på aktivitetskalenderen for å finne kurs i nærheten av deg eller ta kontakt med TDK v/leder Alf Stokke og meld din interesse.

DOKUMENTER FOR TD’ER

Terminliste med TD-fordeling- ikke ferdig

TD-LISTE-2019-20-oppdatert-8.12-2020 (1)

Juryprotokoll. Oppdatert 2018 PDF
Juryprotokoll. Oppdatert 2018
Veiledning protest/ rapport NY- 2020
Protest og Rapport skjema – MAL. Oppdatert 2020PDF
Protest og Rapport skjema – MAL. Oppdatert 2020Word

Skjema for TD uttalelse om aspirant assistent trainee WORD NY 2020

Skjema for TD uttalelse om aspirant assistent trainee PDF NY 2020

TD-rapport NY 2020

NHF-KONKREGLER-VEDTATT-31082016-SIST-JUSTERT-04-12-2020

NHFs regler for vaksinering av hund 2.11.20 ny

 

X