Teknisk Delegert (TD)

OM TD ROLLEN
Teknisk Delegert (TD) er Norges Hundekjørerforbunds representant på løp. Sammen med arrangør skal TD sørge for at løpet arrangeres og gjennomføres etter felles vedtatte regler. TD er også alltid leder av løpsjuryen.

Det forventes at TD holder seg oppdatert på sporten, NHF som organisasjon og de til enhver tid gjeldende lover og regler. TD må være serviceinnstilt, nøytral og kunne uttrykke seg godt både muntlig og skriftlig.

Som TD får man oppleve den flotte sporten vår på nært hold.
Samarbeidet mellom menneske og hund i vakre naturomgivelser, samt de hyggelige bekjentskaper man får rundt om, er motivasjon nok for mange til å være TD på fritiden år etter år.

Ønsker du å bli TD?
Send noen ord om deg selv og meld din interesse til
TDK v/leder Alf Stokke på epost: tdk.nhf@gmail.com

TDK avholder kurs og samlinger for TD ‘er. Se på aktivitetskalenderen for å finne kurs i nærheten av deg eller ta kontakt med TDK v/leder Alf Stokke og meld din interesse.

DOKUMENTER FOR TD’ER

TD liste 2019-2020
TD rapport
TD rapport word dok
Juryprotokoll
Juryprotokoll word dok
Veiledning protest/rapport
Protest/rapport skjema
Protest og rapport skjema Word dok
TD skjema for dommeruttalelse
TD skjema for dommeruttalelse word dok

X