Alder IFSS juniorklasser

De nye aldersgrensene for juniorklasser som IFSS ønsket vedtatt har ført til omfattende protester fra flere land.

IFSS styret har ut i fra de protestene besluttet å ikke innføre disse, men beholde den gamle inndelingen i henhold til regelverket fra 2013 (IFSS Race Rules 2013), men heller foreslå ny inndeling på deres GA (General Assembly) i 2016.

Det vil da si at man har samme «alder» hele sesongen.  Sesongen er fra 1. juli til 30. juni , og alderen er den alder kjører har 31. desember etter avsluttet sesong.

Det  gjelder for: Slede sprint: 14-16 år Nordisk stil: 17-20 år (19-20 åringer kan velge å konkurrere i seniorklasser).