Komiteer og utvalg – Norges Hundekjørerforbund

Komiteer og utvalg

NHFs utvalg og komiteer 2017-2019
Lovutvalg, kontrollutvalg, sanksjonsutvalg, valgkomité, etikk- og samfunnskomité.


Teknisk komité nordisk

Leder
Simen Enger
tlf: 45 21 86 52
e-post: simenenger@hotmail.com

Nestleder
Ann-Kristin Midtlien
tlf: 91 32 25 51
e-post: an-kmidt@online.no

Medlemmer
Karoline Conradi Øksnevad
tlf: 99 46 22 38
e-post: karoeco@gmail.com

Robert Corell
tlf: 45 61 53 74
e-post: robertcorell@hotmail.com


Teknisk komité slede

Leder
Stein Tage Domaas
tlf: 48 06 07 83
e-post: stein.tage.domaas@gmail.com

Nestleder
Kristian Sæther
tlf: 97 40 42 90
e-post: kristian_ts_95@hotmail.com

Medlemmer
Marit Ånes
tlf: 46 95 46 37
e-post: marit.aanes.ma@gmail.com

Terje Hoel
tlf: 95 26 99 05
e-post: terjehoel@gmail.com

Kine Leines Skår
tlf: 97 12 04 58
e-post: kinleiska@gmail.com


Barmarksutvalget

Kommer.


Ungdomskomité

Leder
Martin Corell
tlf: 93 42 19 86
e-post: martincorell@hotmail.com

Nestleder
Eira Aaseby
tlf: 46 83 12 04
e-post: 97eira@gmail.com

Medlemmer
Hanna Hodnesdal
tlf: 97 78 62 01
e-post: tryhanna01@gmail.com

Ronja Leegaard
tlf: 90 70 40 64
e-post: ronjaleegaard@live.no


Etikk- og samfunnskomité

Leder
Steinar Dagestad
tlf: 97 67 63 50
e-post: polardogdoc@hotmail.com

Nestleder
Snorre Næss
tlf: 91 11 63 20
e-post: snorre@baltofor.no

Medlemmer
Karin Wiik
tlf: 91 67 61 25
e-post: karin@spydspissen.no

Jan Vidar Dahle
tlf: 90 50 64 29
e-post: janvidardahle@yahoo.no

Kari Jæger
tlf: 91 63 52 65
e-post: kari.jeger@hifm.no


Antidoping komité

Leder
Anne-Grethe Sætrang
tlf: 95 85 13 99
e-post: agzrang@online.no

Medlemmer
Petter Riiser
tidligere Antidoping Norge
tlf: 91 30 32 08
e-post: petter.riiser60@gmail.com

Lars Gundersen
veterinær
tlf: 91 75 60 32
e-post: lhgundersen@yahoo.no

Sverre Arne Sande
farmasøyt  
tlf: 91 83 33 24
e-post: sasande@broadpark.no

Sigbjørn Bakke Hanssen
jurist 
tlf: 91 12 82 98
e-post: sigbjorn.hanssen@gmail.com

 


FUNK-gruppe


Teknisk Dommer Komité

Leder (uten møterett i styret – overgangsordning)
Marianne Lund
tlf: 93 82 46 44
e-post: tdk.nhf@gmail.com

Nestleder
Vidar Kjelsberg
tlf: 99 23 20 12
e-post: vidar.kjelsberg@kjellmark.no

Medlemmer
Rita Halvig
Line Løw


TD lista 2016/2017


TD rapportskjema


Dommeruttalelse


TD/Jury


NHFs kontrollkomite – plikter iht. NIFs lov § 2-12
NHFs valgkomite og grenkomiteer – jobbliste/arbeidsinstruks