Styret – Norges Hundekjørerforbund

Styret

President
Siri Barfod
tlf: 92 03 47 61
e-post: sb@advbarfod.no

1. Visepresident
Katrine Foss
tlf: 41 50 68 94
e-post: kafo@skole.lunner.no

2. Visepresident
Roger Leegaard
tlf: 92 22 90 54
e-post: rle@tjome.kommune.no

Leder Teknisk Komite Slede
Stein Tage Domaas
tlf: 48 06 07 83
e-post: stein.tage.domaas@gmail.com

Leder Tekninsk Komite Nordisk
Cathrine Spigseth
tlf: 95 15 56 83
e-post: cathrine.spigseth@gmail.com

Leder Teknisk Dommer Komite
Eilert Hesthagen
tlf: 95 12 11 18
e-post: ehesthagen43@hotmail.com

Leder Ungdomskomite
Martin Lunde
tlf: 41 04 47 19
e-post: martin.lunde@hotmail.com

 

Fullstendig oversikt over styret og varamedlemmer 2016-2017

Styrets oppgaver og ansvarsområder 2016 – 2017