Styret – Norges Hundekjørerforbund

Styret

President
Siri Barfod
tlf: 92 03 47 61
e-post: sb@advbarfod.no

1. Visepresident
Katrine Foss
tlf: 41 50 68 94
e-post: kafo@skole.lunner.no

2. Visepresident
Johanne Sundby
tlf: 90 55 87 04
e-post: johanne.sundby@medisin.uio.no

Leder Teknisk Komite Slede
Stein Tage Domaas
tlf: 48 06 07 83
e-post: stein.tage.domaas@gmail.com

Leder Tekninsk Komite Nordisk
Simen Enger
tlf: 45 21 86 52
e-post: simenenger@hotmail.com

Leder Ungdomskomite
Martin Corell
tlf: 93 42 19 86
e-post: martincorell@hotmail.com

Leder Teknisk Dommer Komite – uten møterett i styret (overgangsordning)
Marianne Lund
tlf: 93 82 46 44
e-post: tdk.nhf@gmail.com

Leder etikk og samfunnskomite – uten stemmerett i styret
Steinar Dagestad
tlf: 97 67 63 50
epost: polardogdoc@hotmail.com

 

For fullstendig oversikt over styret og varamedlemmer, samt styrets oppgaver og ansvarsområder, 2017 – 2018, se utvalg og komiteer.