Lisenser – Norges Hundekjørerforbund

Lisenser

Gyldige lisenser for sesongen 2018/19 (kun årslisens)

Se hvem som har gyldig lisens for sesongen 2018/19 på denne listen (oppdatert pr. 20. september).

NHF’s arrangementsregler krever at deltakere i terminfestede løp skal ha gyldig startlisens.

IFSS Drivers ID (DID): Oversikt finner dere her (i mappen Driver ID (DID)

Sesonglisens

For å løse årslisens må du være medlem (ha gyldig medlemsskap*) i en klubb tilknyttet NHF. Engangslisens skal gjøres opp med aktuell løpsarrangør.

Hvordan løse lisens:
Send en e-post til forbundskontoret sled-dog@nif.idrett.no med:

  • Fullt navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Klubbtilhørighet
  • Bekreftelse på at du har satt deg inn i antidoping

Du vil deretter motta e-post med betalingsinformasjon. De som betaler lisens må selv hente sin lisensblankett på www.minidrett.no.

Du vil automatisk motta ny betalingsinformasjon når ny lisensperiode begynner dersom du løste lisens sist sesong.

* Gyldig medlemskap betyr at du har betalt medlemskontingent til klubben inneværende sesong/år. Dersom dette ikke er i orden kan du ikke løse årslisens.

Engangslisens

Fra det året deltaker fyller 13 år inneværende år for deltakelse i terminfestede arrangement og ikke har helårslisens må deltakeren kjøpe engangslisens. Det er arrangørens ansvar å kreve inn engangslisens.

Arrangement med startkontingent opp til kr 100,- har lisensfritak (forsikring inngår ikke).

Det er valgfritt for arrangør om man ønsker å kreve inn lisens med deltakeravgift i intervallet 1-100 kroner. Det er også valgfritt for utøver å kjøpe engangslisens i det samme intervallet.

Priser på engangslisens beregnes ut ifra sum på startkontingent:

≤100              Valgfritt for arrangør/utøver*
>100               kr 50 (13-17 år)/kr 200 (over 17 år)

* Ved å ikke benytte engangslisens er utøver ikke forsikret.
Barn er frem til 13 års alder forsikret gjennom idrettens barneforsikring. Les mer om dette her.

Det understrekes at alle skal ha løst NHF sin lisens (engangslisens eller helårslisens) fra og med det året man fyller 13, uavhengig av når på året man er født.

MAL på lisensliste for løpsarrangører (engangslisens, kun for arrangører).

Ulykkesforsikring er inkludert i lisensavgiften, og gjelder for den perioden lisensen gjelder.

Lisensåret er lik sesong, og er definert fra 1. mai til 30. april.

Idretts-/ulykkesforsikring i If Skadeforsikring

Idretts-/ulykkesforsikringen løper i If Skadeforsikring.

Forsikringen gjelder:

  • Under trening og konkurranser i regi av klubb/forbund, eller når trener/leder kan dokumentere at skade er skjedd under trening som inngår i planmessig treningsprogram.
  • Under reise til og fra konkurranse, samt under direkte reiser til og fra organisert trening.
  • Under trening og konkurranse i utlandet.

For kommende sesong vil du kunne velge mellom disse fire alternative forsikringene:

Kjører over 17 år 300 kr
Kjører 13-17 år 175 kr
Engangslisens over 17 år 200 kr
Enganglisensens 13-17 år 50 kr
Kjører under 13 år Dekkes av NIFs barneidrettsforsikring

Lisensene dekker følgende:

ENGANGSLISENS Pris: 50/200 kr      
ULYKKE BEHANDLING
Forsikringssum 200 000 Operasjon 0
Minste invaliditetsgrad 5 % Tannskader 15 000
Egenandel 0 Fysioterapaut/kiropraktor 0
Behandlingsutgifter 15 000
DØDSFALLERSTATNING Egenandel 1000
Forsikringssum 50 000
Egenandel 0

 

SESONGLISENS Pris: 175/300 kr
ULYKKE BEHANDLING
Forsikringssum 500 000 Operasjon 0
Minste invaliditetsgrad 5 % Tannskader 25 000
Egenandel 0 Fysioterapaut/kiropraktor 3500
Behandlingsutgifter 15 000
DØDSFALLERSTATNING Egenandel 1000
Forsikringssum 50 000
Egenandel 0

 

Forsikringen omfatter idrettsskader som rammer den forsikrede personen (ikke hund). Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som intreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet – ulykkestilfelle – som intreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Spørsmål? Ta kontakt med If skadeforsikring på telefon 02400 eller gå inn på www.if.no.
Eller så kan du ta kontakt med NHF’s forbundskontor.

DID-nummer

Skal du konkurrere internasjonalt (løp i regi av IFSS) kreves det at du har et DID-nummer. Dette får du ved å betale 300,- ekstra når du betaler ordinær sesonglisens. Siste frist for å kjøpe DID-nummer pr sesong til ordinær pris er 30. oktober. Etter 30 oktober vil DID koste 520,-.

DID-nummer: Benytt samme kontonummer og KID-nummer som da dere betalte årslisensen eller benytt følgende betalingsinformasjon:

Kontonummer: 7874.42.00791
Beløp: 300,-
Merk innbetalingen med navn, adresse, fødselsdato og klubbtilhørighet for den det gjelder.

Les mer om hva DID-nummer er her.

X