Lisenser – Norges Hundekjørerforbund

Lisenser

SE HVEM SOM HAR GYLDIG LISENS 16-17 (kun årslisens):
NHF’s lisensliste 2016/2017 pr. 22.03.2017 (Uten DIDnr)

NHF’s arrangementsregler krever at deltakere i terminfestede løp skal ha gyldig startlisens.
Fritak fra lisens (vedtatt 20.03.17) gjelder der startkontigent er maksimalt 100 kr.

SESONGLISENS
For å løse årslisens må du være medlem (ha gyldig medlemsskap*) i en klubb tilknyttet NHF. Engangslisens skal gjøres opp med aktuell løpsarrangør.
Hvordan løse lisens:
Send en e-post til forbundskontoret sled-dog@nif.idrett.no med:
Fult navn, adresse, fødselsdato og klubbtilhørighet.
Du vil deretter motta e-post med betalingsinformasjon. De som betaler lisens må selv hente sin lisensblankett på www.minidrett.no
Du vil automatisk motta ny betalingsinformasjon når ny lisensperiode begynner dersom du løste lisens sist sesong.
* Gyldig medlemskap betyr at du har betalt medlemskontingent til klubben inneværende sesong/år. Dersom dette ikke er i orden kan du ikke løse årslisens.

ENGANGSLISENS
Fra det året deltaker fyller 13 år inneværende år for deltakelse i terminfestede arrangement og ikke har helårslisens må deltakeren kjøpe engangslisens. Det er arrangørens ansvar å kreve inn engangslisens.

Arrangement med startkontingent opp til kr 100,- har lisensfritak (forsikring inngår ikke).

Det er valgfritt for arrangør om man ønsker å kreve inn lisens med deltakeravgift i intervallet 1-100 kroner. Det er også valgfritt for utøver å kjøpe engangslisens i det samme intervallet.

Priser på engangslisens beregnes ut ifra sum på startkontingent:
<100              Valgfritt for arrangør/utøver*
101>               kr 50 (13-17 år)/kr 200 (over 17 år)

*Ved å ikke benytte engangslisens er utøver ikke forsikret.
Barn er frem til 13 års alder forsikret gjennom idrettens barneforsikring. Les mer HER

Det understrekes at alle skal ha løst NHF sin lisens (engangs eller helårs) fra og med det året man fyller 13, uavhengig av når på året man er født.

MAL på lisensliste for løpsarrangører (ENGANGSLISENS, kun for arrangører)

Lisensordningen ble vedtatt av Forbundstinget i 1982, med seneste endring på tinget i 2013. Lisensen gjelder fra betalt dato til påfølgende 30. april.
Ulykkesforsikring er inkludert i lisensavgiften, og gjelder for den perioden lisensen gjelder.
Lisensåret er lik sesong og er definert fra 1. mai til 30. april.

 

IDRETTS-/ULYKKESFORSIKRING I IF SKADEFORSIKRING
Idretts-/ulykkesforsikringen løper i If Skadeforsikring

Forsikringen gjelder:
– Under trening og konkurranser i regi av klubb/forbund, eller når trener/leder kan dokumentere at skade er skjedd under trening som inngår i planmessig treningsprogram.
– Under reise til og fra konkurranse, samt under direkte reiser til og fra organisert trening.

For kommende sesong vil du kunne velge mellom disse fire alternative forsikringene:

Alternativ I: Kjører over 17 år               300,-
Alternativ II: Kjører 13-17 år                175,-
Alternativ III: Engangslisens 13-17 år    50,-
Alternativ IV: Engangslisens over 17 år  200.-
Alternativ V: Kjører 10-13 år*
* dekkes av NIFs Barneidrettsforsikring (les mer på www.if.no)

I tillegg kan man under alternativ I og II også innbetale kr. 260,- ekstra for DID nr. (For å kunne delta i VM/EM og samle poeng i V-cup/E-cup)
IFSS vedtok en forhøyelse av DID for 2014 fra EUR 20,- til EUR 30,-.

Lisensene dekker følgende:
Alternativ I:    Kjører over 17 år   kr. 50.000,- v/død   kr. 500.000,- v/invaliditet
Alternativ II:   Kjører 13-17 år     kr. 50.000,- v/død   kr. 500.000,- v/invaliditet
Alternativ III:  Engangslisens 13-17 år      kr. 50.000,- v/død   kr. 500.000, v/invaliditet
Alternativ IV:   Engangslisens over 17 år    kr. 50.000,- v/død kr. 500.000, v/invaliditet
Alternativ V:   Kjører 10-13 år*   kr. 50.000,- v/død   kr. 500.000,- v/invaliditet
* dekkes av NIFs Barneidrettsforsikring (les mer på www.if.no)

Fullstendige forsikringsytelser kan leses her.

Forsikringen omfatter idrettsskader som rammer den forsikrede personen (ikke hund). Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som intreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet – ulykkestilfelle – som intreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Spørsmål? Ta kontakt med If skadeforsikring på telefon 02400 eller gå inn på www.if.no
Eller så kan du ta kontakt med NHF’s forbundskontor.

DID nummer

DID nummer: Benytt samme kontonummer og KID nummer som da dere betalte årslisensen for 2015/2016, eller benytt følgende betalingsinformasjon:

Kontonummer: 7874.42.00791
Beløp: 260,-
Merk innbetalingen med navn, adresse, fødselsdato og klubbtilhørighet for den det gjelder.

Les mer om hva DID nummer er her