Antidoping – Norges Hundekjørerforbund

Antidoping

NHF’s Antidopingkomite 2016-2017
Leder
Anne-Grete Sætrang                                      Telefon: 95 85 13 99
Doping Control officer, IFSS                       e-post: agzrang@online.no
Leder av IFSS antidopingkomite

Medlemmer
Petter Riiser                                                    Telefon: 91 30 32 08
Tidligere Antidoping Norge                        e-post: petter.riiser60@gmail.com

Lars Gundersen                                              Telefon: 91 75 60 32
Veterinær                                                        e-post: lhgundersen@yahoo.no

Sverre Arne Sande                                         Telefon: 91 83 33 24
Farmasøyt                                                       e-post: sasande@broadpark.no

Sigbjørn Bakke Hanssen                              Telefon: 91 12 82 98
Jurist                                                                e-post: sigbjorn.hanssen@gmail.com

Karoline Riiser Haraldsen                           Telefon: 98 02 67 46
Veterinær                                                        e-post: karoline_haraldsen88@hotmail.com

Mandat for NHF’s Antidopingkomite – vedtatt 24.02.14
NHF’s Antidopingpolicy

Antidopingbestemmelser NHF

NHF følger det internasjonale hundekjørerforbundet,  IFSS (International Federation of  Sleddog Sport) sine dopingregler for hund og utøver. «Anti-Doping Rules (Human Athletes)” og “Anti-Doping Rules for Dogs participating in Sleddog Sports” og gjelder

·       alle hunder som deltar i konkurranser og trening i regi av organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF)

·       ethvert medlem av idrettslag tilknyttet NIF

·       ansvarlig person slik det til enhver tid er definert i konkurranse reglementet til NHF/IFSS

·           enhver utøver som deltar på lag som representerer organisasjonsledd i NIF

·       ethvert medlem som oppholder seg og trener/konkurrerer i utlandet

·       hund eiet eller disponert av personer omfattes av punktene ovenfor

For hunder legges det vekt på dyrevelferd og en rettferdig konkurranse.
For hund gjelder IFSS’s liste over forbudte stoffer og metoder og for utøver gjelder WADA’s liste. Begge lister oppdateres årlig.

Utøvere som har forbrutt seg mot eller som blir mistenkt for brudd på dopingbestemmelsene enten for seg selv eller sin(e) hund(er) vil bli fulgt opp av Antidoping Norges ordinære resultathåndtering for brudd på dopingbestemmelsene.

For hunder der det er påvist eller der det foreligger mistanke om at det er et mulig brudd på dopingbestemmelsene, skal ansvarlig instans, Antidopingkomiteen i Norges Hundekjørerforbund, oppnevne  «Doping Review Panel» bestående av tre personer som innhenter opplysninger i saken og videre oversender saken til påtalenemnden i Antidoping Norge.

Påtalenemnden kan ilegge hunden midlertidig utestengelse fra konkurranser til saken er endelig avgjort. Påtalenemnden vil enten forkaste saken eller fremme påtale for Norges Idrettsforbunds domsinnstans eller en egen oppnevnt domsinstans for hunder.


Januar 2015:

 – VIKTIG INFORMASJON FRA ADK VEDR.. NYE DOPINGREGLER OG FORBUDSLISTE!!

IFSS Antidoping regler utøver (engelsk) – januar 2015
IFSS Antidoping regler hund (engelsk) – januar 2015
IFSS Forbudsliste for hunder (engelsk) – januar 2017
WADA Forbudsliste mennesker (engelsk) – januar 2017
Noter til WADA Forbudsliste mennesker (engelsk) – januar 2017
IFSS Guide for medisinering mm hund (engelsk) – januar 2015
IFSS Liste over kontrollert medisinering hund (engelsk) – januar 2017
IFSS Behandling med kontrollerte medikamenter hund (engelsk) – januar 2015
IFSS Veterinærskjema 1 (se liste over kontrollert medisinering) (engelsk) – januar 2017
IFSS Veterinærskjema 2 (se liste over kontrollert medisinering) (engelsk) – januar 2017
IFSS Doping kontroll, testing av hund, steg for steg (engelsk) – januar 2015

Kommentarer til forbudslisten
Doping kontroll av hund (norsk)
NHF’s veiledningsliste m/karensdager
ATC listen (svensk)