Antidoping – Norges Hundekjørerforbund

Antidoping

NHF’s Antidopingkomite 2016-2017
Leder
Anne-Grete Sætrang                                      Telefon: 95 85 13 99
Doping Control officer, IFSS                       e-post: agzrang@online.no
Leder av IFSS antidopingkomite

Medlemmer
Petter Riiser                                                    Telefon: 91 30 32 08
Tidligere Antidoping Norge                        e-post: petter.riiser60@gmail.com

Lars Gundersen                                              Telefon: 91 75 60 32
Veterinær                                                        e-post: lhgundersen@yahoo.no

Sverre Arne Sande                                         Telefon: 91 83 33 24
Farmasøyt                                                       e-post: sasande@broadpark.no

Sigbjørn Bakke Hanssen                              Telefon: 91 12 82 98
Jurist                                                                e-post: sigbjorn.hanssen@gmail.com

Karoline Riiser Haraldsen                           Telefon: 98 02 67 46
Veterinær                                                        e-post: karoline_haraldsen88@hotmail.com

Mandat for NHF’s Antidopingkomite – vedtatt 24.02.14
NHF’s Antidopingpolicy


Januar 2015:

 – VIKTIG INFORMASJON FRA ADK VEDR.. NYE DOPINGREGLER OG FORBUDSLISTE!!

IFSS Antidoping regler utøver (engelsk) – januar 2015
IFSS Antidoping regler hund (engelsk) – januar 2015
IFSS Forbudsliste for hunder (engelsk) – januar 2017
WADA Forbudsliste mennesker (engelsk) – januar 2017
Noter til WADA Forbudsliste mennesker (engelsk) – januar 2017
IFSS Guide for medisinering mm hund (engelsk) – januar 2015
IFSS Liste over kontrollert medisinering hund (engelsk) – januar 2017
IFSS Behandling med kontrollerte medikamenter hund (engelsk) – januar 2015
IFSS Veterinærskjema 1 (se liste over kontrollert medisinering) (engelsk) – januar 2017
IFSS Veterinærskjema 2 (se liste over kontrollert medisinering) (engelsk) – januar 2017
IFSS Doping kontroll, testing av hund, steg for steg (engelsk) – januar 2015

Kommentarer til forbudslisten
Doping kontroll av hund (norsk)
NHF’s veiledningsliste m/karensdager
ATC listen (svensk)