Klubbutvikling – Norges Hundekjørerforbund

Klubbutvikling

Vi ønsker å bli bedre på klubbutvikling!

Klubbene er hjertet i organisasjonen vår, som slår hver dag for å skape aktivitet, rekruttering, sosiale arenaer, gode miljøer og fremgang for idretten vår. Hundekjørerforbundet v/utviklingskonsulent Lotte Friid Fladeby har nå et sterkt ønske om å besøke klubbene for å bli bedre kjent med dere, og for å snakke om hvem VI er – medlem – klubb – forbund, og hjelpe klubbene med sine utfordringer.

Etter et klubbesøk kan klubbene gå videre med en utviklingsprosess i klubben ihht idrettsforbundets klubbutviklingmønster. De fleste prosessene kan Lotte holde ute i klubbene, men idrettskretsene har også egne veiledere som kan benyttes.

Ta kontakt med Lotte på forbundskontoret hvis dere ønsker informasjon om klubbutvikling eller ønsker et besøk. Dette er selvfølgelig kostnadsfritt for klubbene, og vi kan sammen komme frem til passende tidspunkt og agenda for møtet.
lotte@sleddog.no / 21029816

Klubber som har hatt Lotte på besøk:
Oslomarka Trekkhundklubb
Alta Trekkhundklubb
Hedmark Hundekjørerkrets – Hamar Trekkhundklubb og Elverum Sledehundklubb
Trondheim Trekk og Brukshundklubb
Skaunakjølen Trekkhundklubb
Innherred Trekkhundklubb
Mosjøen Hundekjørerklubb
Varanger Trekkhundklubb

BASISLOVNORM FOR KLUBBER
Klubbhåndboka

Årshjul klubb
Sjekkliste klubb
Klubbguiden
Kurs