Funkis – hundekjøring – Norges Hundekjørerforbund

Funkis – hundekjøring

Hundekjøring passer for alle, men vi har ikke vært flinke nok til å bevise dette før nå.
I samarbeid med TROLL har vi nå produsert en slede med to styrebøyler der alle får den ekte følelsen av å kjøre et hundespann.

Mer informasjon om dette kommer!

Det er opprettet et eget utvalg som skal se nærmere på hundekjøring for funksjonshemmede.


FUNK-utvalg NHF

Marianne Lund         Telefon: 93 82 46 44 
e-post: mariannelundno@yahoo.no

Thomas Vedeler        Telefon: 90 15 83 23
e-post: tgvedel@online.no


 

 

Tandemslede