Funkis – hundekjøring – Norges Hundekjørerforbund

Funkis – hundekjøring

Hundekjøring passer for alle, men vi har ikke vært flinke nok til å bevise dette før nå.
I samarbeid med TROLL har vi nå produsert en slede med to styrebøyler der alle får den ekte følelsen av å kjøre et hundespann.

Mer informasjon om dette kommer!

Det er opprettet et eget utvalg som skal se nærmere på hundekjøring for funksjonshemmede.


FUNK-utvalg NHF

Trine Wassås        Telefon:
e-post: trinewassas@gmail.com

Thomas Vedeler        Telefon: 90 15 83 23
e-post: tgvedel@online.no


 

 

Tandemslede